Розробка генерального плану села Революційне

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  та Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» від 25 травня 2011 р. №555 та з метою забезпечення врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації, просимо розмістити інформацію про містобудівну документацію, а саме: «Про розробку Генерального плану с. Революційне, Вовчанського району, Харківської області:

 

1)    Генеральний план с. Революційне, Вовчанського району, Харківської області визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

2)    Склад та зміст містобудівної документації:

-         Графічна частини Генерального плану

-         Пояснювальна записка;

3)    Розробники

-         Замовник: Революційна сільська рада

-         Розробник: УДПІ «УКРМІСЬБУДПРОЕКТ»

4)    місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації

-         проект оприлюднюється через дошки оголошень, розташовані на території Революційної сільської ради

-         проект доступний для ознайомлення з ним з 15 серпня 2012 року по 15 вересня 2012 року

5)    відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій

Гончаров Сергій Володдимирович;

6)    про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:

-         строк подання пропозицій – з 15 серпня 2012 року по 15 вересня 2012 року;

-         строк завершення розгляду пропозицій – 01 жовтня 2012 року;

7)    заплановані інформаційні заходи:

-         проект оприлюднюється через дошки оголошень, розташовані на території Революційної сільської ради;

-         через веб-сайт Вочанської районної ради.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації – генерального плану населеного пункту      с. Революційне,  Революційної сільської ради, Вовчанського району Харківської області

Генеральний план населеного пункту є основним містобудівним документом на місцевому рівні, призначеним для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту с. Революційне, Революційної сільської ради, Вовчанського району Харківської області, визначає принципові рішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території. Тому було прийнято рішення про розробку генерального плану с. Революційне, який розроблено та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план с. Революційне, Революційної сільської ради, Вовчанського району Харківської області містить графічні та текстові матеріали, в яких проведено аналіз існуючого стану міста і визначено перспективи розвитку міста.

Зокрема обраховано:

- перспективну чисельність населення, об’єми та структура нового житлового будівництва;

- території для розвитку промисловості;

- обґрунтовується доцільність зміни межі населеного пункту;

- визначаються пріоритетні напрямки розвитку населеного пункту, його перспективна планувальна структура та функціональне зонування;

- загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;

- визначаються території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);

- надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури.

При визначенні перспектив розвитку населеного пункту в генеральному плані брався до уваги той факт, що генеральний план є документом, який визначає не лише територіальний розвиток населеного пункту, а і стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності з метою досягнення стабільного сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі – забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців. В генеральному плані виконаний прогноз зайнятості трудових ресурсів населеного пункту, розрахунок установ та підприємств обслуговування. Для реалізації рішень, прийнятих в генеральному плані, встановлено перелік та черговість заходів, які сприятимуть його ефективній реалізації.

Замовником розробки проекту генерального плану с. Революційне, Революційної сільської ради, Вовчанського району Харківської області є Революційна сільська рада.

Проект розроблений ДП Українським державним проектним інститутом «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», на підставі договору № 1299.

З розробленою документацією можливо ознайомитись, надати свої пропозиції та зауваження в письмовій формі з 15.08.2012р. (згідно п. 7 Постанови КМУ від 25.05. 2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні») в приміщенні Революційної сільської ради (62550, с. Революційне, вул. Перемоги, 19, Вовчанського району Харківської області, контактний телефон (0-5741) 3-31-65).

Термін надання пропозицій та зауважень – 1 місяць з дня публікації цього Повідомлення.

Пропозиції та зауваження громадськості мають бути обґрунтовані, а також містити посилання на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил.

 

Виконавчий комітет                                                            15.08.2012 р.

 

На сайті

Сейчас 10 гостей онлайн

Президент України

Урядовий портал

Харківська державна адміністрація

Wediz.com!