Оголошення

Вовчанська районна державна адміністрація  відповідно до ст. 15 Закону України  „Про державну службу” оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

-          провідного спеціаліста відділу з питань НС райдержадміністрації.

Кваліфікаційні вимоги:

-         повна   вища  освіта відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією

-         стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ  категорії не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління  не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання відділом основних завдань і функцій;

-         володіти вільно державною мовою;

-         досконале знання ПК;

Документи на конкурс приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

За довідками звертатися: м. Вовчанськ, вул. Леніна, 73 кім. 28,   тел. 4-20-50.

 

Перелік питань

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади працівників

відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).
 3. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
 4. Збирання, оброблення та аналіз інформації щодо загрози або виникнення надзвичайної ситуації.
 5. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 6. Основні права державних службовців (стаття 11).
 7. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).
 8. Запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них
 9. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 10. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).
 11. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).
 12. План евакуації із зон затоплення, тварин, машин, механізмів, кормів, мінеральних добрив та отрутохімікатів, інших матеріальних цінностей та розміщення їх у безпечних місцях, виходячи із прогнозованої вірогідності розвитку паводкової ситуації.
 13. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 14. Присяга державних службовців (стаття 17).
 15. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
 16. Заходи щодо підтримання готовності сил Цивільної оборони до дій за призначенням у мирний та особовий період
 17. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 18. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
 19. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).
 20. Організація оповіщення і зв’язку
 21. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 22. Основні принципи державної служби (стаття 3).
 23. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
 24. Заходи щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи і соціальним захистом громадян, які від них постраждали.
 25. Конституційне право на працю (стаття 43).
 26. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
 27. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).
 28. Рада національної безпеки і оборони
 29. Форма правління в Україні (стаття 5).
 30. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
 31. Основні завдання відділу з питань НС райдержадміністрації
 32. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 33. Право на державну службу (стаття 4).
 34. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).
 35. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків.
 36. Ліквідація наслідків НС, приведення пошуково-рятувальних робіт.
 37. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 38. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
 39. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).
 40. Закон України «Про захист населення і територій в надзвичайних ситуація техногенного та природного характеру»
 41. Державні символи України (стаття 20).
 42. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
 43. Фінансовий контроль (стаття 12).
 44. Закон України «про охорону навколишнього середовища»
 45. Положення про відділ з питань НС райдержадміністрації
 46. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 47. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).
 48. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).
 49. Заходи щодо пропуску осінньо-зимових паводків, льодоходу і весняної повені в районі.
 50. План евакуації населення на особливий період.
 51. Надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок НС
 52. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 53. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
 54. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).
 55. Формування швидкого реагування та невоєнізованих формувань ЦО
 56. Класифікація НС (ПКМУ від 15.07.98р. №1099)
 57. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
 58. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 59. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 60. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
 61. Контроль за виконанням працівниками посадових інструкцій.
 62. Загальні правила поведінки державних службовців.
 63. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
 64. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
 65. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).
 66. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).
 67. Тимчасове відселення та евакуація населення із зон НС
 68. Місцевий резервний фонд.
 69. Організація підготовки сил Цивільної оборони та населення до дій в умовах НС.
 70. Планування роботи відділу.
 71. Захисні споруди ЦО.
 72. Облік рятувальних сил і засобів та їх готовності до дій під час паводка. Наявність резервів будівельних, паливо-мастильних матеріалів.
 73. Попередження загибелі на воді.
 74. Закон України «Про цивільну оборону».
 75. План Цивільної оборони та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих НС та їх наслідків.
 76. Організація роботи пов’язана з ліквідацією НС.
 77. Указ Президента України від 09.02.2001р. №80 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій в НС техногенного та природного походження».
 78. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
 79. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 80. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
 

На сайті

На даний момент 46 гостей на сайті

Президент України

Урядовий портал

Харківська державна адміністрація

Wediz.com!